Paari-ja perenõustamine

Kui soovid nõustamisele tulla koos kaaslase või perega, siis peame arvestama natuke pikema ajaga.
 
Paari- või perenõustamine on kõige effektiivsem viis ühes majapidamises elava seltskonna toitumisharjumuste muutmiseks. Perekonna toel tehtavad muutused toitumises jäävad suurema tõenäosusega toimima ning omavad sünergilist effekti. Nõustamisel saame arutleda teie ühiste nägemuste ja eesmärkide üle ning panna iga pereliikme iseärasusi arvestades kokku parima plaani just teie kooslusele.
 
Paari- või perenõustamist olen valmis läbi viima ka teie kodus (Vaata: Koduvisiit ). Kodustes tingimustes tekkivad seosed on aitavad infot kinnistada ja on abiks eesmärkide elluviimisel.
Soovi korral vaatan üle ka teie toidukapid ja annan soovitusi toiduainete osas.
 
Esmane paari- või perenõustamine (kuni 3 inimest) 2 tundi al. 110 EUR
 

Broneerin nõustamise

Tervem  Ilusam  Elavam

Info

Siret Allas
Tel +372 59 119 468
e-post info@siretallas.ee